Duurzaamheid

Wij zijn van mening dat het milieubeleid zoals dat door de landelijke overheid opgesteld is voldoende wet- en regelgeving bevat en dat de gemeente Boxmeer daar geen verplichte aanvullende eisen aan hoeft te stellen bij de woningbouw. Het gebruik van duurzame energie, zoals bij de bouw van woningen, juicht het VDB/LO toe.

Stimuleren van duurzaam en klimaatadaptief bouwen kunnen wij van harte ondersteunen evenals het ontwikkelen van plannen die leiden tot energiebesparing en gebruik van alternatieve energie om te komen tot een energieneutrale en klimaatbestendige gemeente.