Verkeer

  • Het VDB/LO is voorstander van een recreatieve ontwikkeling waarbij fiets- en wandelpaden en het opzetten van kunst-, natuur- en oudheidkundige routes alle aandacht krijgen.
  • Het VDB/LO vindt het belangrijk dat er aandacht is voor goede en veilige fietspaden en voor het gedrag van fietsers. Er moet een verkeersveilige omgeving zijn voor kwetsbare deelnemers aan het verkeer. Goede straatverlichting verbetert het gevoel van veiligheid. Voor de jongeren is het goed dat er op scholen aandacht besteed wordt aan verkeersgedrag; vooral voor degenen die naar het voortgezet onderwijs gaan.
  • Er dient steeds aandacht te zijn voor veilige verkeersroutes van en naar school en voor de veiligheid van de omgeving rondom de scholen. Waar nodig worden snelheidsbeperkende maatregelen genomen.
  • Verder dient er een ontmoedigingsbeleid te zijn voor sluiproutes door woonwijken. Bij evenementen dienen de omleidingsroutes duidelijk aangegeven te zijn.
  • Overloon, de toeristische parel aan de kroon van de gemeente Boxmeer, is met openbaar vervoer zeer slecht te bereiken. Overloon is met openbaar vervoer voor de andere kernen niet rechtstreeks bereikbaar.
  • Gezien de toekomstige ontwikkelingen o.a. bij het Zooparc en het Oorlogsmuseum is het een “must” dat Overloon in ieder geval via de treinstations, in de gemeente Boxmeer, rechtstreeks en zonder overstappen bereikbaar is met openbaar vervoer.