Programma

Hieronder vindt u het partijprogramma van Vijf Dorpen Belang/ Lijst Overloon. Wij hebben het programma verdeeld in 7 verschillende groepen: Duurzaamheid, Economie, Ruimtelijke Ordening, Verkeer, Welzijn, Leefbaarheid en Bestuur. Als je doorklikt zie je onze standpunten per groep op de volgende pagina.

Duurzaamheid

Wij zijn van mening dat het milieubeleid zoals dat door de landelijke overheid opgesteld is voldoende wet- en regelgevin…

Economie

Het VDB/LO vindt dat de gemeente Boxmeer, die gezien zijn ligging en de aanwezige potenties, een belangrijke rol dient t…

Ruimtelijke Ordening

VDB/LO is van mening dat de bestemmingsplannen geen al te strak keurslijf zouden moeten zijn en wil graag meer flexibili…

Verkeer

Het VDB/LO is voorstander van een recreatieve ontwikkeling waarbij fiets- en wandelpaden en het opzetten van kunst-, nat…

Welzijn

Respect voor de mens betekent ook vrijheid om te kiezen. Elke burger moet zelfstandig en materieel zo vrij mogelijk zijn…

Leefbaarheid

Gemeenten krijgen er de komende jaren belangrijke taken bij of de huidige taken worden uitgebreid.

Bestuur

Het betrekken van mensen bij zaken die hun woon- en leefomgeving raken is van cruciaal belang. De dorps- en wijkraden ve…