Geschiedenis Vijf Dorpen Belang en Lijst Overloon

Vijf Dorpen Belang

Bijna 20 jaar geleden besloten Fun Janssen uit Groeningen (1e foto rechts) en Toon Hendriks uit Overloon (2e foto rechts), beide al jaren politiek betrokken, een eigen partij op te richten. De naam werd Vijf Dorpen Belang, naar de vijf dorpen van de toenmalige gemeente Vierlingsbeek.

Leefbaarheid in kleine kernen is van groot belang en door de aanwezigheid van zo’n grote kern als Boxmeer is het heel belangrijk dat er een partij is die opkomt voor de belangen van de kleinere kernen.

Lijst Overloon

In 1974 nam Lijst Overloon voor de eerste keer deel aan de Gemeenteraadsverkiezingen in de voormalige gemeente Vierlingsbeek, nadat enkele initiatiefnemers, waaronder Ir. G. Weijmans (1940 - 2012) vooraf een plaatselijk groslijst verkiezing hadden geïnitieerd met als doel om tot één dorpspartij in Overloon te komen. Deze succesvolle politieke actie betekende dat er een einde kwam aan de politieke versnippering in het dorp door deelname van diverse plaatselijke lijsten aan de Gemeenteraadsverkiezingen tot dan toe.

Met wisselend succes heeft Lijst Overloon sindsdien onafgebroken deelgenomen aan de Gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf de oprichting in de voormalige Gemeente Vierlingsbeek en sinds 1998 in de gemeente Boxmeer. Altijd met de visie dat politieke beslissingen in een plattelandsgemeente genomen moeten worden vanuit de afweging van de plaatselijke gemeentelijke situatie en niet vanuit landelijk partijbeleid.
Als regionale partij wilde deze beide oprichters  in eerste plaats de belangen behartigen voor de burgers van de oude gemeente Vierlingsbeek. Een taak die steeds belangrijker wordt in de toekomst.

Samenwerking en samenvoeging beide partijen: Vijf Dorpen Belang en Lijst Overloon in 2009

In 2009, ruim voor de verkiezingen van 2010, besluiten beide partijen om in de toekomst samen te werken en ook als één partij verder te gaan.

Beide partijen onderkenden destijds dat deelname aan een toekomstige coalitie zeer belangrijk is om invloed op de besluitvorming te kunnen blijven uitoefenen en wilden we proberen om ook de komende regeerperiode 2014-2018 weer deel uit te maken van het college, wat toen helaas niet gelukt is met Rien Klaassen als lijsttrekker.