Corporate story

Hieronder zullen wij in het kort toelichten waarom wij als Vijf Dorpen Belang/ Lijst Overloon veel kunnen betekenen voor de inwoners van de kleinere dorpen binnen de Gemeente Boxmeer. We zullen dit aan de hand van 3 stappen toelichten:

Waarom zet het Vijf Dorpen Belang/ Lijst Overloon zich in voor de kleinere dorpskernen binnen onze gemeente:

• Wij weten wat er speelt en nodig is in de kleinere dorpskernen en gaan hiermee ook actief aan de slag in de Gemeente Boxmeer;
• Wij hebben ook oog voor het plaatselijke belang, maar wij gaan daarbij het algemeen belang niet uit de weg;
• Op deze manier denken wij als dorpspartij echt iets te kunnen betekenen binnen de Gemeente Boxmeer.

Hoe zet het Vijf Dorpen Belang/ Lijst Overloon zich in voor de kleinere dorpskeren binnen onze gemeente:

• Wij zijn een lokale partij in de Gemeente Boxmeer en willen dicht bij de mensen blijven staan;
• Onze mensen komen zelf ook allemaal uit een dorpskern met ‘de wortels’ in de samenleving;
• Wij willen het aanspreekpunt zijn van de burgers;
• Wij willen de burger centraal stellen = Kiezen vóór Mensen;
• Wij vinden dat de burger betrokken moet worden op gebieden die zijn woon- en leefgenot raken en wel op momenten dat zijn inbreng nog van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming = Kiezen vóór Mensen;
• Wij staan voor duidelijkheid en helderheid.

Wat doet het Vijf Dorpen Belang/ Lijst Overloon om zich in te zetten voor de kleinere dorpskeren binnen onze gemeente:

• Mensen constant op de hoogte houden van de politieke ontwikkelingen binnen de Gemeente Boxmeer;
• Dit doen wij via onze website, Social Media, kranten en persoonlijk contact;
• Wij willen het aanspreekpunt zijn binnen de verschillende dorpskernen;
• Als er burgers met problemen naar ons toe komen zullen wij dit altijd serieus nemen en tot actie overgaan.