Top 10 kandidatenlijst VDB/LO bekend

Het bestuur van VDB/LO is er trots op om een goede vertegenwoordiging van de dorpen in haar werkgebied te hebben samengesteld. Bij deze wordt de top 10 van de kandidatenlijst van VDB/LO voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. bekend gemaakt.

De top 10 bestaat uit de volgende personen:

FOTO_EERSTE_10_VDB_LO_.JPG

Lokale kennis van de dorpsgemeenschap is een belangrijke toegevoegde waarde van de partij. Zeker als in de toekomst er een grote gemeente Land van Cuijk komt, is het bijzonder belangrijk dat de lokale klanken luid en duidelijk hoorbaar blijven in het grote geheel. Meer dan ooit zal belangrijk zijn wat er in de dorpen leeft en gebeurd.

Om als partij de belangen van de dorpskernen in de gemeente Boxmeer goed te kunnen behartigen, is het van groot belang om veel input van de plaatselijke inwoners te krijgen. Bij de samenstelling van de top 10 heeft het bestuur van VDB/LO dan ook nadrukkelijk gezocht naar personen die weten wat er speelt en wat nodig is in hun eigen dorp.

Daarnaast is gezorgd voor voldoende bestuurlijke ervaring in de gemeenteraad. De eerste drie kandidaten zitten momenteel in de gemeenteraad en Jeu Verstraaten maakt als wethouder deel uit van het huidige college.

Wij hechten aan een goede samenwerking met alle partijen in de gemeenteraad, zowel met de bestuurderspartijen als de oppositie. In de afgelopen periode hebben wij ons als lid van de coalitie gehouden aan de coalitieafspraken, maar als het in het belang van de dorpen was hebben wij ook duidelijke herkenbare standpunten ingenomen zoals bij de dreigende afsluiting van de Holthesedijk tussen Holthees en Overloon. Dit vinden wij een verbeterpunt voor de toekomst, dat politici minder vaak achter de visie en de mening van burgemeester en wethouders aanlopen.

De teamgeest van VDB/LO is een sterk punt van de partij. Lokale vertegenwoordigers van de dorpen kunnen te allen tijde een beroep doen op de (burger) raadsleden en wethouder van de partij, om lokale problemen op te lossen of om kansen te kunnen pakken.

Het bestuur van VDB/LO is ervan overtuigd dat met deze lijst van kundige en betrokken mensen het geluid vanuit de dorpskernen in de nieuwe gemeenteraad luid en duidelijk gehoord zal blijven worden. Altijd met het doel om lokale, gemeentelijke en regionale vraagstukken op te lossen.

Deel: