Overlijden Paul Arts 22 juli 2020

Overlijden Paul Arts 22 juli 2020

Donderdag 23 juli jl. ontvingen we het trieste bericht dat onze secretaris/penningmeester Paul Arts plotseling is te komen overlijden. Tientallen jaren heeft Paul zich met hart en ziel ingezet voor het VDB/LO en voor de publieke zaak. Eerst als bestuurslid van Lijst Overloon, en na de fusie met het VijfDorpenBelang als secretaris/penningmeester van het VDB/LO.

We kennen Paul als een aimabel, toegewijd partijlid, altijd aanwezig tijdens de achterbanvergaderingen, betrokken bij het wel en wee van onze inwoners en altijd erg actief tijdens de verkiezingscampagnes. Paul was een groot voorstander van lokale partijen in de gemeentepolitiek en weer volop betrokken bij de voorbereidingen van de verkiezingen volgend jaar naar de nieuwe grote gemeente Land van Cuijk. We zullen Paul erg gaan missen............

Paul is 73 jaar geworden. Het bestuur en leden van het VDB/LO wensen Rieky, Pascal en Freek, schoondochters en kleinkinderen en anderen die hem lief waren, veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Deel: