Algemene beschouwingen Vijf Dorpen Belang/Lijst Overloon

Algemene beschouwingen 2018 Vijf Dorpen Belang/Lijst Overloon

Jaarlijkse besprekingen tussen het college van Burgemeesters en Wethouders en de gemeenteraad over de gemeentebegroting en dus de plannen die het college heeft ingediend. We kijken terug op een jaar waarin weer veel gebeurd is en we samen met onze coalitiepartners constructief samen hebben gewerkt om ons  gemeenschappelijk doel te realiseren.

Het komend jaar zal in de eerste maanden vooral in het teken staan van de komende gemeenteraadsverkiezingen. We hopen dat we de mensen weer kunnen mobiliseren en enthousiasmeren om hun stem uit te brengen.

Op de meerjarenbegroting krijgen we ook wat meer lucht, waardoor we het mes wat we jaren sterk hebben moeten gebruiken om zwaar te snijden misschien weer een beetje minder hard ter hand hoeven te nemen en er voor te zorgen dat we onze burgers minder raken.

Het VDB/LO wil zich maximaal inspannen om te blijven werken aan een financieel sterke gemeente maar zeker ook sterk op sociaal en ecologisch gebied. Daarnaast willen wij blijven streven voor een energie neutrale en klimaatbestendige gemeente. Als we dit samen met alle partijen doen en hetzelfde doel voor ogen hebben moet dat lukken.

Vandaag worden wij geacht de begroting 2018 vast te stellen, een van de belangrijkste taken van de gemeenteraad. Het gaat hierbij om financiën en het beleid voor de komende jaren met de daar bijhorende accenten en inhoudelijke keuzes.

Klik op het document hieronder om de Algemene beschouwingen 2018 van Vijf Dorpen Belang/Lijst Overloon te bekijken!

Algemene beschouwingen VDB/LO

Deel: