Algemene beschouwingen Vijf Dorpen Belang/Lijst Overloon

Algemene beschouwingen 2017 Vijf Dorpen Belang/Lijst Overloon

Jaarlijkse besprekingen tussen het college van Burgemeesters en Wethouders en de gemeenteraad over de gemeentebegroting en dus de plannen die het college heeft ingediend.

We kijken terug op een jaar waarin weer veel gebeurd is en we samen met onze coalitiepartners CDA, LOF en VVD constructief samen hebben gewerkt om ons gemeenschappelijke doel te realiseren. Ook komend jaar zullen we er onze schouders stevig onder blijven zetten omdat er nog allerlei klussen te klaren zijn. Gezien de transities blijft het nog steeds moeilijk in te schatten wat de effecten zijn. Maar gelukkig hebben we hier al een beter beeld over dan in de voorgaande jaren.

Op de meerjarenbegroting krijgen we ook wat meer lucht, waardoor we het mes dat we jaren sterk hebben moeten gebruiken om zwaar te snijden misschien weer een beetje minder hard ter hand hoeven te nemen en er voor te zorgen dat we onze burgers minder raken. Het VDB/LO wil zich maximaal inspannen om te blijven werken aan een sterke (financiƫle) gemeente. En als we dit samen met alle partijen doen en hetzelfde doel voor ogen hebben moet dat lukken.

Vandaag worden wij geacht de begroting 2017 vast te stellen, een van de belangrijkste taken van de gemeenteraad. Het gaat hierbij om financiƫn en het beleid voor de komende jaren met de daar bijhorende accenten en inhoudelijke keuzes.

Klik op het document hieronder om de Algemene beschouwingen 2017 van Vijf Dorpen Belang/Lijst Overloon te bekijken!

Algemene beschouweingen Vijf Dorpen Belang/Lijst Overloon

Deel: