Vijf Dorpen Belang / Lijst Overloon

De politieke partij die actief is binnen de Gemeente Boxmeer.

Het VDB/LO wil dicht bij de mensen blijven staan en heeft oog voor het plaatselijke belang, maar bij het maken van onze keuzes kijken wij altijd naar wat het beste is voor de hele gemeente Boxmeer.

Vijf Dorpen Belang/ Lijst Overloon kiest voor een geheel eigen visie op de leefbaarheid in met name de kleine kernen, zonder aan een landelijke partij te worden onderworpen. Een brede achterban met diverse mensen uit verschillende kernen zorgt voor een brede optiek en een gedegen visie op politieke items die in de dorpen leven.

HANSA project en de geloofwaardigheid

In de eerste plaats wil het VDB/LO dank uitspreken aan de RKC voor het maken van dit rapport wat meer inzicht geeft hoe e.e.a. tot stand is gekomen.

Verkeersonveilige situatie Gildehoed/Molenweg verholpen

Mede dankzij de inzet van ons VDB/LO lid Ton Swinkels in samenwerking met de dorpsraad Groeningen is er na jaren van discussie’s en opbouwende frustraties met DR Groeningen en de gemeente Boxmeer ee…

Folder 2014-2016 Vijf Dorpen Belang/Lijst Overloon

We zijn in deze raadsperiode ruim 2 jaar onderweg. Wat hebben we voor u gedaan en bereikt? Wat zijn onze actuele speerpunten?