Vijf Dorpen Belang / Lijst Overloon

De politieke partij die actief is binnen de Gemeente Boxmeer.

Het VDB/LO wil dicht bij de mensen blijven staan en heeft oog voor het plaatselijke belang, maar bij het maken van onze keuzes kijken wij altijd naar wat het beste is voor de hele gemeente Boxmeer.

Vijf Dorpen Belang/ Lijst Overloon kiest voor een geheel eigen visie op de leefbaarheid in met name de kleine kernen, zonder aan een landelijke partij te worden onderworpen. Een brede achterban met diverse mensen uit verschillende kernen zorgt voor een brede optiek en een gedegen visie op politieke items die in de dorpen leven.

Algemene beschouwingen Vijf Dorpen Belang/Lijst Overloon

Complimenten aan de ambtenaren en het college voor het vele werk dat verricht is voor deze algemene beschouwingen 2018. Zeker willen wij ook de griffier en de medewerksters van de griffie bedanken voo…

Vragen VDB/LO inzake de voortgang van de bouwplannen op bouwlocatie ‘t Hulder te Vierlingsbeek

Wij hebben namens een groep van circa acht gegadigden uit Vierlingsbeek voor de bouw van een CPO levensloopbestendige woning vragen over de voortgang van de bouwplannen op bouwlocatie 't Hulder (voorm…

HANSA project en de geloofwaardigheid

In de eerste plaats wil het VDB/LO dank uitspreken aan de RKC voor het maken van dit rapport wat meer inzicht geeft hoe e.e.a. tot stand is gekomen.