Vijf Dorpen Belang / Lijst Overloon

De politieke partij die actief is binnen de Gemeente Boxmeer.

Het VDB/LO wil dicht bij de mensen blijven staan en heeft oog voor het plaatselijke belang, maar bij het maken van onze keuzes kijken wij altijd naar wat het beste is voor de hele gemeente Boxmeer.

Vijf Dorpen Belang/ Lijst Overloon kiest voor een geheel eigen visie op de leefbaarheid in met name de kleine kernen, zonder aan een landelijke partij te worden onderworpen. Een brede achterban met diverse mensen uit verschillende kernen zorgt voor een brede optiek en een gedegen visie op politieke items die in de dorpen leven.

Stand van zaken m.b.t. het Schaartven.

Op initiatief van VDB/LO is de verkoop van het Schaartven niet doorgegaan. VDB/LO heeft vervolgens voorgesteld om een werkgroep samen te stellen bestaande uit één fractielid per partij. De werkgroep…

Stand van zaken Schaartven en Hansa

Het plan om het Schaartven, Holthesedijk en landbouwgronden over te dragen aan Leisurelands is van de baan. In de besloten werkvergadering, die het college met de raad en Leisurelands heeft gehouden o…

Persbericht Vijf Dorpen Belang Lijst Overloon inzake plannen voor afsluiting Holthesedijk

Zoals jullie waarschijnlijk uit de media vernomen hebben, is er begin dit jaar door het college aan de gemeenteraad een plan ter goedkeuring aangeboden. Dit plan betreft de ontwikkeling van Schaartven…