Vijf Dorpen Belang / Lijst Overloon

De politieke partij die actief is binnen de Gemeente Boxmeer.

Het VDB/LO wil dicht bij de mensen blijven staan en heeft oog voor het plaatselijke belang, maar bij het maken van onze keuzes kijken wij altijd naar wat het beste is voor de hele gemeente Boxmeer.

Vijf Dorpen Belang/ Lijst Overloon kiest voor een geheel eigen visie op de leefbaarheid in met name de kleine kernen, zonder aan een landelijke partij te worden onderworpen. Een brede achterban met diverse mensen uit verschillende kernen zorgt voor een brede optiek en een gedegen visie op politieke items die in de dorpen leven.

Nieuwsbrief VDB/LO

Klik op de onderstaande link voor de Nieuwsbrief 2017-2018 van Vijf Dorpen Belang/Lijst Overloon.

Verkiezingsprogramma 2018-2022 VDB/LO

Verkiezingsprogramma 2018-2022 VDB/LO

Top 10 kandidatenlijst VDB/LO bekend

Het bestuur van VDB/LO is er trots op om een goede vertegenwoordiging van de dorpen in haar werkgebied te hebben samengesteld. Bij deze wordt de top 10 van de kandidatenlijst van VDB/LO voor de gemeen…